Πρόσβαση στη γνώση

«Θεωρώ ότι είναι τρομερά σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο που θα δίνει τις σωστές πληροφορίες. Είναι επείγον να δώσουμε πρόσβαση στη γνώση. Να μάθουμε πώς θα ξαναχτίσουμε σωστά. Να μάθουμε πώς εμπλουτίζουμε το έδαφος που έχει καεί, ποια δέντρα πρέπει να φυτεύουμε τα οποία δεν παίρνουν φωτιά και σε ποια σημεία, πώς κάνουμε αναχώματα για να μη φύγει στη θάλασσα το χώμα με τις βροχές».