Η δράση

Η δράση της θα αφορά κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής όπου θα στηρίζει με ενημέρωση για ανάπλαση καμμένων εκτάσεων ιδιωτικών και περεταίρω μέσω επαφής με καταρτισμένους επιστήμονες αλλά και θα διεξάγει δράσεις με τους κατοίκους στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της ψυχικής ανάκαμψης.