Σκοπός της ΚοινΣΕπ Project Phoenix

Σκοπός της ΚοινΣΕπ Project Phoenix είναι η οργάνωση και διεξαγωγή δράσεων που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και πρακτικών ευεξίας με επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Η δράση της θα αφορά κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής όπου θα στηρίζει με ενημέρωση για ανάπλαση καμμένων εκτάσεων ιδιωτικών και περεταίρω μέσω επαφής με καταρτισμένους επιστήμονες αλλά και θα διεξάγει δράσεις με τους κατοίκους στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της ψυχικής ανάκαμψης. Σκοπός επίσης είναι η διατήρηση...

Read More